7. Wat is de wet op de continuïteit van de ondernemingen? De WCO.

WCO

De tweede kans voor je onderneming:

Wat wordt geregeld door deze wet?
De wet werd in 2009 ingevoerd om bedrijven die in moeilijkheden waren gekomen een tweede kans te geven. De wetgever ging ervan uit dat het beter was om bedrijven te laten bestaan dan deze failliet te laten gaan, om de economie verder te ondersteunen, om de werkgelegenheid te garanderen en om de ondernemer te helpen.

Hoe de onderneming redden?

  • Het minnelijk akkoord : dit is een akkoord dat onderhandeld wordt met de schuldeisers en dan bekrachtigd wordt door de Rechtbank.
  • De gerechtelijke reorganisatie : de ondernemer werkt een herstelplan uit waarin altijd zal voorzien zijn in een schuldkwijtschelding en een spreiding van betaling van het saldo over maximaal 5 jaar. Dit herstelplan wordt voorgelegd aan de schuldeisers die hierover onder toezicht van de Rechtbank stemmen. Er is een dubbele meerderheid nodig, namelijk in aantal en in vertegenwoordigd kapitaal.
  • De overdracht onder gerechtelijk toezicht : de gezonde delen van het bedrijf worden overgedragen zodat deze kunnen gered worden.

Hoe een WCO aanvragen?

De WCO is een procedure die gevoerd wordt voor de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar je maatschappelijke zetel is. Om toegelaten te worden tot de procedure dien je een verzoekschrift op te stellen en een pak stukken neer te leggen. 

 

Gevaren van een WCO?

 

Een bedrijf dat de procedure van WCO niet succesvol aflegt, eindigt meestal in faillissement. Het komt er dus op neer om de WCO grondig voor te bereiden.

 

Voordelen van een WCO?

 

Het eerste voordeel is dat het bedrijf een adempauze krijgt. Tijdens de procedure WCO worden de schulden die dateren van voor de aanvraag WCO immers bevroren. Het ultieme voordeel is dat een deel van de schulden wordt kwijtgescholden. Ook intresten, kosten en verhogingsbedingen worden kwijtgescholden.

 

Prijskaartje van een WCO?

 

Het is hard werken in een WCO, verzoekschriften opstellen, stukken verzamelen, herstelplan maken, rapporten maken voor de Rechtbank, onderhandelen met schuldeisers. Reken dus minstens op een bedrag van 10.000 euro voor bijstand van consultant en advocaat.

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: