3. Waarom sommige financiële ratio's zo belangrijk zijn?

financiele ratio

Je financiële ratio's in een onderneming kennen is weten hoe je bedrijf ervoor staat. Financiële ratio's worden geanalyseerd door derden belanghebbenden, o.a. investeerders, banken, klanten, leveranciers enz...

Loop je net een belangrijke klant mis omdat hij je cijfers heeft geanalyseerd? Of loop je net goede betalingscondities mis omdat een leverancier je cijfers heeft bekeken? Wou je een bijkomend krediet, maar de kredietinstellingen weigeren, ook al maak je winst? 

Je cijfers analyseren is een belangrijk facet van goed ondernemersschap. Zoals hierboven aangehaald is het niet omdat je bedrijf winst maakt dat je daarom goed bezig bent. Die winst moet namelijk gebruikt worden om je schulden te betalen. Daarom is een goed inzicht in je cijfers als ondernemer heel belangrijk. Een eerste inzicht krijg je door een non-automatische financiële scan uit te voeren. 

Ondertussen geven we je wat meer uitleg over bepaalde belangrijke financiële ratio's.

  • Cashflow

De cashflow is het geld dat de onderneming jaarlijks ter beschikking heeft. Het is de daadwerkelijke winst van het boekjaar en hierbij worden de afschrijvingen geteld. Afschrijvingen van uw activa (wagen, gebouw, ... ) zijn fictieve bedragen die in het leven geroepen zijn door de fiscus aangezien je aankopen van investeringen niet onmiddellijk in kosten mag boeken. De afschrijvingen die eerder van de winsten zijn getrokken worden daarom terug opgeteld bij de winst.

De cashflow is het bedrag dat gebruikt wordt om de schulden af te lossen. Is deze negatief, dan zal de onderneming niet meer in staat zijn om zijn schulden af te lossen. Is deze positief dan moet nagegaan worden of deze voldoende is om alle verplichtingen na te komen. Zo komen we aan de terugbetalingscapaciteit ook wel eens vrije cash flow genoemd. Het is deze laatste parameter die kredietverleners gebruiken in hun beoordeling. 

  • Terugbetalingscapaciteit of vrije cashflow

De terugbetalingscapaciteit gaat iets verder dan de cash flow, in die zin dat men ook rekening houdt met de kredieten/schulden die moeten afbetaald worden. Als de cashflow positief is, maar er zijn dit jaar meer kredieten af te lossen dan er cashflow is, komt de onderneming in een cashdrain terecht. Een situatie waarin de uitstroom van de liquide middelen (gelden) groter is dan de instroom ervan. Is er daarentegen een overschot, dan weet je dat er een eventuele kans op slagen van een kredietaanvraag is. Maar wees niet te euforisch, voor de slaagkansen van een kredietdossier is niet enkel deze parameter belangrijk.

  • Solvabiliteit

Deze ratio's is een belangrijke parameter over de gezondheid van je onderneming. Het aandeel van de eigen middelen van de vennootschap wordt tegenover de aandeel van andere geldverschaffers (vreemd vermogen) geplaatst of tegenover het totaal vermogen van de de vennootschap. Financiers kijken naar uw eigen vermogen om in te schatten wat er voor hen overblijft mocht het met uw bedrijf fout lopen. Hoe hoger de solvabiliteit van een ondernemen, hoe gezonder het bedrijf. Doch kijkt een derde belanghebbende niet alleen naar de solvabiliteit op zich maar ook naar de gecorrigeerde solvabiliteit. Een rekening/courant passief of actief heeft ook invloed op de gezondheid van de onderneming. Een rekening/courant actief zou men kost wat kost moeten vermijden. Dit beïnvloed de solvabiliteit niet alleen, maar de interesten op deze post zijn fenomenaal en kosten de ondernemer veel geld.

Ga na wat dit allemaal te betekenen heeft op jouw onderneming.

Om na te gaan wat dit allemaal te betekenen heeft op jouw onderneming vraag je best een non-automatische financiële scan aan. Weet je ondertussen hoe je bedrijf er ongeveer aan toe is en zou je eerder bepaalde oplossingen krijgen, dan vraag je beter een financiële analyse op. Dit is een financiële scan waarbij er bijkomend mogelijke oplossingen worden geboden. Een persoonlijk gesprek tussen de ondernemer en hun boekhouder/accountant zijn hierbij ook inbegrepen.

Voor alle duidelijkheid, wij zijn geen boekhoud- of accountantskantoor. We werken wel samen met hen. Op deze manier komen we tot het beste resultaat. 

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

Dankzij de financiële scan heb ik speciale betalingsvoorwaarden kunnen bieden. Resultaat: een tevreden klant en mijn factuur werd correct betaald.

Citaat van klant

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: