5. Niet-bancaire financieringsvormen

niet bancaire financiering

Leasing

Leasing is een contract waarin de verhuurder in ruil voor huurgeld afstand doet van het recht om een goed te gebruiken gedurende een overeengekomen periode. De verhuurder blijft de hele looptijd van het contract de eigenaar van de goederen. De eigendom van de goederen kan aan het einde van het contract aan de huurder worden overgedragen. Wettelijk noemt men leasing ‘financieringshuur’.

Er is een verschil tussen de leasing van een roerend goed en van een onroerend goed.

De roerende leasing:

De leasing van een roerend goed (vb. een wagen) zal altijd via een leasingmaatschappij verlopen. Dit is immers wettelijk verplicht.
Er zijn verschillende formules op de markt :

  • Roerende leasing:

    1. Financiële lease
    2. Financiële lease met diensten
    3. Operationele lease

Vooraleer je een leasingformule aanbiedt aan je personeel of voor jezelf, lees even het thema 'mobiliteit' na. Het is verstandig om alles eerst in kaart te brengen.

  • Onroerende leasing:

Dit is de leasing van een onroerend goed en zal meestal via een leasingmaatschappij verlopen. Uitzonderlijk én éénmalig kan je dit zelf organiseren.

Factoring

Bij factoring geeft de factoringmaatschappij een voorschot van 60 % tot 90 % op je uitgaande facturen. Er kan ook overeengekomen worden dat de factoringmaatschappij het debiteurenbeheer zal doen én het risico op niet betaling zal verzekeren. Het is dus een financieringsmethode die hoofdzakelijk liquiditeit creëert. Lees ook factoring onder debiteurenbeheer.

 

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: