merk patent

Wist je dat er veel ondernemingen zijn die intellectuele eigendommen hebben en dat zelf niet weten?

Wat is een patent, octrooi, merk, .. en wat zijn hun voordelen?

Start je een onderneming en heb je reeds een naam of een logo? Of een uitvinding of een idee? Of wil je een doorlichting van uw bestaande onderneming op gebied van intellectuele eigendom?

Dan is het van het allergrootste belang dat je deze zaken op tijd en voldoende beschermt tegen mogelijke concurrenten. Met de huidige situatie van directe communicatie via internet en sociale media, kunnen goede ideeën snel gekopieerd en/of gestolen worden. Diegene die als eerste bescherming heeft aangevraagd verkrijgt het recht om het idee op de markt te laten bestaan.

 

Een merk in je onderneming.

Een merk maakt deel uit van je intellectuele eigendomsrechten of je immateriële vaste activa van je onderneming.
Het merk kan verkocht worden of in licentie gegeven worden. Hiervoor dient uiteraard de waarde van het merk bepaald te worden en dat is veel meer dan het maken van een rekensommetje. Dit is geen eenvoudige oefening, en advies van een deskundige hierover is zeker noodzakelijk! Klik gerust op de groen balk hierop de pagina als je hierover een vraag hebt.

 

Patent en octrooi zijn synoniemen.

Een octrooi is een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie dat door de wetgever verleend wordt voor een uitvinding.

Deze uitvinding is een technische vinding die betrekking kan hebben op:
  • een inrichting
  • een product
  • een werkwijze voor het uitvoeren of realiseren van technische zaken.

 

Wat is een model of een tekening?

Via een model kan je het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft beschermen.

Onder het uiterlijk wordt het volgende verstaan: de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van een voortbrengsel zelf of de versiering ervan.

Als een vormgeving naast een esthetisch ook een technisch effect heeft, moet ze beschermd worden als model én als octrooi.
We spreken over een tekening als de creatie tweedimensionaal is (bijvoorbeeld een tekening op behangpapier) en over een model als de creatie driedimensionaal is (bijvoorbeeld de vorm van een meubel).

 

Wist je dat er veel ondernemingen zijn die intellectuele eigendommen hebben en dat zelf niet weten? Een vrijblijvend gesprek kan veel verheldering brengen! 

Klik gerust op de groen balk hierop de pagina als je een vrijblijvend gesprek wenst.

Intellectuele eigendomsbescherming is noodzakelijk!

Onze werkwijze! Na een vrijblijvend gesprek maken wij een offerte op en dan beslis je vrijblijvend of je je intellectuele eigendom wenst te beschermen of de bescherming wenst aan te passen.

 

Wist je dat er veel ondernemingen niet weten dat dit fiscale voordelen kan bieden? Een vrijblijvend gesprek kan veel verheldering brengen!

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

Een onderneming heeft zoveel intellectuele waardevolle eigendom.

Citaat van Jan Dedeene

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: