faill

Grote wijziging in de faillissementswet en de WCOwet!

Ten laatste op 1 mei 2018 treedt de wet van 11 augustus 2017 in werking die een samensmelting van de faillissementswet en de WCOwet organiseert in Boek XX van het Wetboek van Economisch recht.

Er zijn vele belangrijke wijzigingen!

Als er 1 iets in het oog springt is dat het gaat om een grondige wijziging, waar je zeker de tijd moet voor nemen om er zorgvuldig door te gaan.

Op zich is dit artikel te kort om in detail een overzicht te geven : een gewaarschuwd man (vrouw) is er dus 2 waard.

 

Wijzigingen in de faillissementswet.

In de wet wordt voorzien dat iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere rechtspersoon, en iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid failliet kunnen gaan.

Naast de uitzonderingen die de wet dan voorziet, wordt het faillissement dus uitgebreid naar zelfstandigen, zaakvoerders en bestuurders, vzw's , maatschappen, tijdelijke handelsvennootschappen en feitelijke verenigingen.

Dit is een enorme uitbreiding en zorgt ervoor dat alle actoren die actief zijn als onderneming nu onder het insolventierecht vallen.

Wijzigingen in de WCOwet.

De bevriezingsperiode die normaal ontstaat na het neerleggen van het verzoekschrift wordt de uitzondering in het geval er reeds een openbare verkoop gepland is.

Hierdoor zal de WCO als noodmaneuver niet langer mogelijk zijn.

De buitengewone schulden in de opschorting krijgen een nieuwe beperkte definitie : de schulden die gewaarborgd zijn door een zakelijke zekerheid en de schulden van de schuldeisers -eigenaars.

Bovendien dienen deze schulden geregistreerd te zijn in het pandregister.

Het plan van reorganisatie dient minstens in een terugbetaling van 20% te voorzien (vroeger 15 %).

Vermenselijking van het faillissement.

 

Inkomsten van de gefailleerde na het faillissement komen niet meer toe aan de boedel, de gefailleerde krijgt werkelijk een nieuwe kans.

De procedure van verschoonbaarheid wordt een procedure van kwijtschelding van de rest van de schulden.

Verstrenging van de bestuurdersaansprakelijkheid.

 

De grove fout die bijgedragen heeft tot faillissement of de aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden wordt uitgebreid tot alle ondernemingen die nu failliet kunnen gaan.

 

Wens je meer hierover te weten ?

Volg ons verder en schrijf in op onze nieuwsbrief !

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: