overuren personeel

Een pakket van 100 vrijwillige overuren: een troef?

Op 23 februari van dit jaar werd de wet Werkbaar & Wendbaar Werk, afgekort Wet WWW definitief aangenomen in het federaal parlement.

Wat hield de maatregel tot nog toe in "mogelijkheid tot het presteren van 100 vrijwillige overuren per werknemer"?

Met deze wet WWW, wenste minister van werk Kris Peeters niet enkel de werknemers de kans te geven om een evenwicht te vinden tussen hun werk en privéleven. Hij wenste de werkgever ook enige flexibiliteit te bieden in hun ondernemen en hen te bevrijden van overbodige administratieve verplichtingen. Tot voor deze wet, kon de werkgever zijn medewerkers enkel een gelimiteerd aantal overuren laten presteren bij door de wet beschreven situaties.

Wat biedt het presteren van 100 vrijwillige overuren per werknemer nu in? 

Vanaf nu krijgt iedere werknemer de mogelijkheid om 100 en dit eventueel verhoogd bij een sectoraal akkoord, vrijwillige overuren te presteren. Het vrijwillig karakter wordt aangetoond door de schriftelijke verklaring die de werknemer iedere periode van 6 maanden dient af te leggen bij zijn werkgever, alvorens hij de overuren presteert. Deze vrijwilligheid vanuit werknemerszijde, neemt niet weg dat er ook een aanbod moet zijn van de werkgever naar zijn medewerker toe.

De vrijwillige overuren dienen niet ingehaald worden maar gewoon uitbetaald en dit met een overloontoeslag van 50% of 100% respectievelijk wanneer er gewerkt op een weekdag of zon- of feestdag.

Het voornaamste voordeel voor de werkgever?

Het gegeven dat de werkgever zich niet dient te verantwoorden aan enige derde als vakbond of andere inspectiediensten, kan als voornaamste voordeel beschouwd worden voor de werkgever. Tevens worden de eerste 25, eventueel verhoogd bij een sectorale cao, overuren niet meegenomen bij de bepaling van de interne grens. 

 

Dit artikel werd geschreven door onze partner Besox. 

 

Bekijk ook hier ons seminarie 

 

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

Wilde u eens laten weten dat ik zeer tevreden ben over jullie snelle service! Als ik iets vraag aan Charlotte komt dit onmiddellijk in orde!

Citaat van Wendy Meuleman

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: