innovatieaftrek

De wet voor INNOVATIEAFTREK nu ook voor KMO.

Op 20 februari 2017 is de wet “aftrek voor innovatie-inkomsten” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

De fiscale maatregelen vervangen de octrooiaftrek en zijn conform de vooropgestelde OESO-richtlijnen. De hedendaagse innovatieaftrek laat firma’s met onderzoek en ontwikkeling (O&O) toe om een belastingsvrijstelling te krijgen van 85% van de netto inkomsten uit intellectuele rechten. De nieuwe innovatieaftrek gaat retroactief van start voor inkomsten vanaf 1 juli 2016.

De innovatieaftrek is er zowel voor grote ondernemingen als voor KMO’s.

Naast de inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten komen ook inkomsten uit kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, data- of marktexclusiviteiten en auteursrechtelijk beschermde software in aanmerking. De aftrek wordt ook niet langer beperkt tot ontvangen vergoedingen en royalties, maar is er ook voor procesoctrooien, ontvangen schadevergoedingen en meerwaarden gerealiseerd via de verkoop van intellectuele rechten.

De innovatieaftrek wordt verhoogd naar 85%.

Het wordt voortaan berekend op de netto inkomsten die slechts in aanmerking genomen worden in verhouding met het aandeel van de eigen O&O-uitgaven in het geheel van alle O&O-uitgaven die betrekking hebben op deze intellectuele eigendomsrechten. De niet-gebruikte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastbare tijdperken.

Dit wordt uitgedrukt in de verhouding van de eigen O&O-uitgaven (in de teller) tot de algehele O&O-uitgaven (in de noemer) die betrekking hebben op de kwalificerende intellectuele eigendomsrecht-rechten. We kunnen de aftrek voorstellen aan de hand van volgende  formule:

AFTREK = 85 % x NETTO INKOMSTEN INTELLECTUELE EIGENDOM x NEXUS-BREUK

De  innovatieaftrek kan bovendien worden toegepast wanneer het intellectueel eigendomsrecht (IP) nog in aanvraag is. Dan wordt deze aftrek tijdelijk en voorwaardelijk toegestaan via de belastingvrije reserves.

Wat komt in aanmerking voor de innovatieaftrek?

De regeling geldt voor het intellectuele recht dat voortkomt uit eigen inspanningen of onderzoek verricht door externe ondernemingen. De belastingplichtige moet volle of mede- eigenaar, vruchtgebruiker, licentie- of IP-rechtenhouder zijn. De ondernemingen krijgen de mogelijkheid om O&O kosten van voorgaande boekjaren te spreiden en in mindering te brengen met de innovatie-inkomsten.

Hoe kan je gebruik maken van de innovatieaftrek?

Om van de innovatieaftrek gebruik te maken dient de belastingplichtige een bijzonder document bij de aangifte te voegen, een documentatiedossier bij te houden en een aangepaste boekhouding te voeren. De onderneming zal bewijsstukken moeten bijhouden over de werkelijke waarde van verworven IP-rechten, het bedrag van de innovatie-inkomsten en de uitgaven die in aanmerking komen.

De tussenkomst in innovatie biedt tot slot interessante fiscale voordelen door het grotere toepassingsgebied en zal ongetwijfeld een grote stimulans betekenen voor O&O in België.

U kan ons steeds contacteren voor meer informatie. Onze partner zal samen met uw boekhouder te bekijken wat er voor jou mogelijk is betreffende de innovatieaftrek en alle IP-bescherming. Samen met experten inzake subsidies staan zij garant voor de correcte begeleiding in deze materie. 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

Een onderneming heeft zoveel intellectuele waardevolle eigendom.

Citaat van Jan Dedeene

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: