regularisatie

Vlaamse regularisatie van erf- en registratierechten (tijdelijk).

Ook Vlaanderen voerde een regularisatieprocedure in voor ontdoken erf- en registratierechten. Vanaf 6 maart kan je een regularisatie aanvragen.

Na de nieuwe fiscale regularisatie op federaal vlak, nu ook een regularisatie op Vlaams niveau.

 

Dit kon niet uitblijven gezien door de staatshervormingen bepaalde belastingen uitsluitend tot de bevoegheid van Vlaanderen behoren, zo de erfbelasting (vroeger successierechten) en de registratierechten (vb. op een schenking).

Bij decreet van 10 februari 2017 dat op 5 maart in voege trad, werd een nieuwe regularisatiesysteem ingevoerd.

 

Een tijdelijke mogelijkheid om je erfenis fiscaal in orde te brengen!

 

Het decreet van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie biedt aan belastingplichtigen tijdelijk de mogelijkheid om hun fiscale toestand te regulariseren door spontaan de nog niet bij de fiscale administratie aangegeven bedragen die vóór 1 augustus 2016 aan de erf- of registratiebelasting hadden moeten onderworpen worden, alsnog aan te geven. Het indienen van een regularisatieaangifte leidt tot betaling van een regularisatieheffing en het afleveren van een regularisatieattest. 

 

Wie deze procedure doorloopt en de regularisatieheffing betaalt, kan niet meer fiscaal of strafrechtelijk vervolgd worden.

 

Welk tarief betaal je?

 

De niet fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen geweest zijn aan de erfbelasting krijgen een forfaitaire regularisatieheffing van:

  • 1°            35% voor een verkrijging in rechte lijn of tussen partners;
  • 2°            70% voor een andere verkrijging dan een verkrijging in rechte lijn of tussen partners.

De fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen geweest zijn aan de erfbelasting krijgen een forfaitaire regularisatieheffing van :

  • 37%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2017,
  • 38%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2018,
  • 39%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2019,
  • 40%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2020.

De niet fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen geweest zijn aan de registratiebelasting, krijgen een forfaitaire regularisatieheffing van 20%.

De fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen geweest zijn aan de registratiebelasting, krijgen een forfaitaire regularisatieheffing van :

  • 37%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2017,
  • 38%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2018,
  • 39%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2019,
  • 40%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2020.
 

Het is dus best ingewikkeld!

 
Je raadpleegt beter een specialist om je dossier in orde te brengen en je hebt hiervoor tijd tot 31 december 2020 daarna zou het onherroepelijk gedaan zijn !
 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: