Een schuldeiser van een BVBA heeft evenveel rechten als van een NV!

Het grondwettelijk hof heeft recentelijk beslist dat de wet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Een schuldeiser van een BVBA heeft evenveel rechten als de schuldeiser van een NV!

Het lijkt onlogisch maar toch staat er in het wetboek van vennootschappen een artikel waarbij de schuldeiser van een NV meer rechten heeft.  

Bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van een vennootschap, kijkt een ondernemer natuurlijk naar de grootte van het kapitaal.

Bij kapitaalsvermindering van een bedrijf wordt de schuldeiser niet persoonlijk verwittigd!

De wetgever heeft voorzien dat vennoten die een kapitaalsvermindering doorvoeren om een deel aan hen uit te keren, dit dienen te publiceren in het Belgisch Staatsblad. Elke schuldeiser heeft dan 2 maanden om een zekerheid te eisen voor de betaling van zijn schuldvordering. 

Geen waarborg voor een betwiste schuldvordering in een BVBA.

Door een wetswijziging in 2013 werd omschreven dat men bij een betwitste schuldvordering een zekerheid kan eisen. Doch werd dit enkel voor schuldeisers van een NV toegestaan en niet voor de schuldeisers van een BVBA.

Het Grondwettelijk Hof in een arrest van 9 juni 2016 gaat hier niet mee akkoord.

Het Hof is duidelijk : er is geen reden om schuldeisers van een NV anders te behandelen dan schuldeisers van een BVBA! Het is niet omdat de ene vennootschap de vorm neemt van een NV en de andere van een BVBA dat dit gevolgen moet hebben voor de contractanten. Elke schuldeiser kan dus beter aandachtig de bedrijven waar hij een som van tegoed heeft in de gaten houden!

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

Dankzij de financiële scan heb ik speciale betalingsvoorwaarden kunnen bieden. Resultaat: een tevreden klant en mijn factuur werd correct betaald.

Citaat van klant

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: