vermogensplanning

Respecteer de wet bij fiscale constructies! Hou het simpel!

Familiale vermogensplanning door het gebruik van een ingewikkelde juridische structuur met vennootschappen is niet altijd veilig. Het Hof van Cassatie sprak zich op 13 januari 2017 uit over dergelijke structuur.

Hoe slim hadden ze het aangepakt?

 

Vader had in twee vennootschappen (commanditaire vennootschappen op aandelen) een investering in aandelen geparkeerd. De aandelen kwamen bij zijn dochters terecht. Er werd een constructie opgezet waarbij een N.V. de aandelen van de dochters overkocht en dit in 6 jaarlijkse schijven zou afbetalen. Om ervoor te zorgen dat de twee vennootschappen niet leeg werden gehaald, werd in het contract een veiligheidsclausule ingebouwd én stelden de twee vennootschappen zich borg voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

 

Waar liep het mis?

 

De financiële crisis in 2008 strooide roet in het eten, de N.V. kon de overnameprijs niet langer betalen.

De dochters trokken naar de Rechtbank en vroegen gedwongen betaling, zoniet de ontbinding van de overeenkomst met herstel in natura en betaling van het saldo van de initiële koopsom, zoniet de nietigverklaring van de overeenkomst met betaling van het equivalent als vergoeding.

De aandelenportefeuille was immers waardeloos geworden, en de dochters vroegen de betaling van de waarde op de moment van ondertekening van de overeenkomst.

Wat deed de Rechtbank?

 

De Rechtbank volgde in eerste aanleg én in beroep de vraag van de dochters en veroordeelde de N.V. tot betaling van het equivalent van de vergoeding.

Een vennootschap mag immers maar in zeer uitzonderlijke gevallen zich borg stellen voor een transactie van haar eigen aandelen en de wet, meer in het bijzonder artikel 629 en 657 van het Wetboek van Vennootschappen, werd hier niet gerespecteerd.

De dochters recupereerden aldus hun kapitaal.

 

Het Hof van Cassatie nuanceert!

 

Het wordt een spannend vervolgverhaal.

In de Cassatieprocedure is iedereen het eens dat de hele juridische structuur nietig is wegen inbreuk op het Wetboek van Vennootschappen.

Door de nietigheid moeten de gekochte aandelen van de 2 vennootschappen teruggegeven worden. De dochters stellen dat dit niet meer kan omdat deze waardeloos zijn geworden vandaar dat een vergoeding bij equivalent moet betaald worden.

Het Hof stelt vast dat dit niet correct is en dat de aandelen van de 2 vennootschappen nog bestaan en dus terug moeten, ongeacht of deze nu waardeloos zijn omdat deze waardevermindering niet te wijten is aan het doen of laten van de koper, de N.V.

De dochters grijpen dus naast hun kapitaal en krijgen waardeloze aandelen terug.

 

Juridische vermogensplanning is niet altijd veilig.

 

Een ingewikkelde juridische structuur, die niet goed nagelezen wordt, heeft ertoe geleid dat de dochters de centen van hun vader verliezen.

Het is duidelijk beter om een eenvoudig sluitend contract te maken of minstens een contract door een objectieve derde te laten herlezen.

Heb je hierover vragen of heb je ook een contract waarvan je twijfelt of het wel geldig is, contacteer ons voor vrijblijvend advies!

 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: