Regularisatie: wetswijziging in fiscale en sociale regularisatie.

De wet van 21 juli 2016 voert een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie in.

Nadat de wetgever ‘uitzonderlijk’ in 2003, 2004, 2005 en 2013 een ‘éénmalige’ regularisatie voorstelde, volgt nu de rechtszekerheid met een vast systeem dat blijft gelden in de toekomst.

Zwarte inkomsten, zwarte spaarboekjes, buitenlandse niet-aangegeven kapitalen, buitenlandse levensverzekeringen. 

De Belg heeft altijd vlot de weg gevonden naar zwarte inkomsten. Omdat het niet altijd handig was deze in contanten te behouden werden deze geparkeerd in het buitenland in het bijzonder dan Luxemburg of Zwitserland. 

Gezien onlangs ook Luxemburg en Zwitserland de rekeninghouders doorgeven aan de Belgische belastingsdiensten, kwam dit zwarte systeem onder druk te staan.

Drie tarieven in de regularisatie : 20%, 36% en 15%.

  • Op geregulariseerde inkomsten  wordt naast de gewone inkomstenbelastingen een verhoging van 20% gerekend.
  • Op fiscaal verjaarde kapitalen afkomstig van fiscale misdrijven (vb. niet aangegeven erfenis of schenking) is er een heffing van 36%.
  • Op de niet verjaarde sociale bijdragen is er een aanvullende heffing van 15 %.

Gunstregime regularisatie : vrij van straf, geen aanleiding tot verder fiscaal onderzoek.

De wet stelt een soepel regime in waarbij in sommige omstandigheden de regularisatie ervoor zorgt dat er geen strafrechtelijke vervolging meer kan volgen, of dat de fiscus dit niet kan aanwenden als informatie voor onderzoek.

Voor de nieuwsgierigen onder jullie!

De wet van 21 juli stond op 29 juli in het Staatblad en treedt in voege op 1 augustus 2016. Je kan ze hier nalezen

En let op vanaf 1 januari 2017 gaan de tarieven de hoogte in naar 22, 37 en 17 %

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: