Er is goed nieuws voor KMO's die internationale handel verrichten!

De minister voor KMO’s (Willy Borsus) stelt dat de internationale ontwikkeling van de KMO’s een prioriteit is van de regering.

De minister voor KMO’s (Willy Borsus) stelt dat de internationale ontwikkeling van de KMO’s een van de prioriteiten is van de regering.

Uit een recente studie blijkt dat slechts 25 % van de KMO’s actief is in de internationale handel. En juist de bedrijven in de export zijn innovatiever en productiever dan andere bedrijven. 

Actieplan voor de export!

De minister zette op 20 juni 2016 in op een 6 punten plan :

  1. Meten is weten : de FOD Economie gaat heel concreet gegevens van exportprestaties gaan registreren.
  2. Bekend maken van de exportondersteunende maatregelen : er volgen tegen het einde van 2016 informatiesessies.
  3. Stimuleren van het vormen van samenwerkingsverbanden tussen KMO’s om zo nieuwe markten te kunnen ontdekken en kosten te delen in de export.
  4. Fiscale voordelen voor een KMO die een exportdeskundige aanwerft.
  5. Vereenvoudiging voor de KMO’s van het Europees octrooi zodat hun rechten Europees beschermd zijn voor de export.
  6. Samenwerking met alle overheidsentiteiten op Vlaams én Europees niveau met een denkoefening over internationalisering, digitalisering en e-commerce van de export.

De minister wil de competiviteit verbeteren, en de oprichting van nieuwe ondernemingen mogelijk maken.

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

Ik wist totaal niet dat mijn rekening courant zo'n impact had op de manier hoe de bank naar mijn cijfers keek. Gelukkig heb ik dit tijdig kunnen aanpakken zodat mijn financiering niet werd geweigerd.

Citaat van klant

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: