Schuldkwijtschelding door gerechtelijke reorganisatie? Het kan.

Het grondwettelijk hof zet de puntjes op de i!

Schuldkwijtschelding door je schuldeisers.

Het is de droom van elke ondernemer die in moeilijk vaarwater is terecht gekomen. De schulden zijn opgelopen en de dagelijkse activiteit volstaat niet meer om deze achterstand goed te maken, maar toch kan je onderneming verder en is er een toekomst. 

Je kan eerst proberen een minnelijke schuldherschikking te bekomen bij je schuldeisers, als dat niet lukt is de toepassing van de 'Wet op de Continuïteit van de Onderneming' of WCO een goed alternatief. 

Een zware procedure voor de Rechtbank.

Je mag de procedure 'gerechtelijke reorganisatie' voor de Rechtbank niet onderschatten. Deze dient grondig voorbereid te worden, en de gevaren van dergelijke procedure moeten goed doorgepraat worden. 

Maar dan uiteindelijk heb je de kans om je schuldeisers te overtuigen dat je economisch kan blijven bestaan mits een grondige schuldkwijtschelding.

Je dient een plan op te stellen en neer te leggen waarover je schuldeisers gaan stemmen. Meestal ben je als ondernemer te nauw betrokken bij deze schuldeisers en laat je dit best over aan een schuldbemiddelaar. Wens je te weten wie je hierbij kan helpen, klik hier indien je het volledige arrest wenst na te lezen.

Grondwettelijk Hof zet in een arrest van 6 oktober 2016 nog eens de puntjes op de i.

Het Hof zet in duidelijke bewoordingen uiteen dat de gerechtelijke reorganisatie een geldig systeem van reorganisatie is voor een bedrijf.

 indien je het volledige arrest wenst na te lezen.

En dat bovendien een verschil in behandeling van een schuldeiser mag voorzien worden. Dit maakt het uiteraard interessant. 

Gerechtelijke reorganisatie: het laatste woord is aan de Rechtbank die nagaat of 'er een voldoende band bestaat tussen de spreiding van de lasten tussen de gemeenschap en bepaalde schuldeisers, en de redding van een economische activiteit die het algemeen belang dient'.

Ook zag het Hof geen probleem in het feit dat een schuldeiser die door het onderhands bekomen van een pand op schuldvorderingen een buitengewoon schuldeiser werd, en hierdoor volledige terugbetaling kreeg van de schuldvordering in tegenstelling tot anderen. Ook niet als deze schuldeiser dan nog eens heel nauw verbonden met één bepaalde aandeelhouder was...

Een goede reorganisatie vraagt een goede voorbereiding.

Je kan je de vraag stellen of het toestaan van een onderhands pand op schuldvorderingen geen gemakkelijke oplossing is om een schuldeiser een voordeel te verschaffen.

Toch kan het net déze schuldeiser zijn, die door deze lening te verschaffen je liquiditeit terug op peil brengt en je er terug bovenop helpt. Deze schuldeiser verdient het daarom zeker zijn geld volledig te kunnen innen!

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: