Patent of octrooi nog fiscaal voordelig?

Sinds 1 juli werd het systeem van 'octrooiaftrek' afgeschaft.

 Octrooi of patent zijn synoniemen.

Even voor alle woordverwarring te vermijden, de term octrooi of patent zijn synoniem en staan beiden voor een tijdelijk exclusief recht op een uitvinding. 

Fiscaal voordelige wetgeving voor de octrooiaftrek.

In België bestond een interessante fiscale wetgeving die een onderneming toeliet om 80 % van de inkomsten uit een octrooi af te trekken van de belastbare grondslag. Als je dan in het achterhoofd hield dat voor een Benelux-patent de procedure relatief eenvoudig was, dan had je een goed systeem om innovatie financieel aantrekkelijk te maken. 

De wet van 3 augustus 2016 schafte dit retroactief af vanaf 1 juli 2016.

De wet voorziet dat inkomsten uit octrooiaftrekken die al verworven waren voor 1 juli 2016, aftrekbaar blijven tot 30 juni 2021. Ook de inkomsten van octrooiaanvragen die ingediend werden voor die datum maar pas later werden toegekend, evenals inkomsten van bestaande octrooien die verbeterd werden, blijven aftrekbaar tot 2021. 

Wat komt er in de plaats?

De wetgever belooft een nieuw systeem van fiscaal voordeel waarbij inkomsten uit innovatie zullen vrijgesteld worden. Het zou dus om een bredere toepassing gaan dan een octrooiaftrek waarvoor een formele procedure om het octrooi te bekomen nodig was. Maar tot op heden blijft het nog afwachten op deze maatregel. 

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

Een onderneming heeft zoveel intellectuele waardevolle eigendom.

Citaat van Jan Dedeene

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: