De Taxshelter is zo veilig niet!

Het fiscaal voordeel door investeren in de filmindustrie.

Taxshelter: wat dit dit?

Je vennootschap investeert in een audiovisueel, cinematografisch werk, kortom een film of feuilleton voor de bioscoop of tv. De investeerder krijgt een voorlopige vrijstelling van zijn belastbare winst voor het belastbaar tijdperk waarin de raamovereenkomst is getekend ten belope van 310% (vroeger 150%) van de som vermeld in de raamovereenkomst en die gestort is binnen de 3 maanden. Het productiehuis moet de gestorte sommen gebruiken om de productie van het audiovisuele werk te bekostigen. De cel taxshelter van de Fod Financiën gaat na of alle voorwaarden werden nageleefd en levert uiterlijk op 31 december van het 4de jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst werd ondertekend het tax shelter-attest af. Door het krijgen van het tax shelter-attest wordt de voorlopige vrijstelling omgezet in een definitieve vrijstelling voor de investeerder. Lees alle voorwaarden in detail nog eens na in de FAQ van de Fod Financiën.

Wat loopt er mis met de taxshelter?

Een van de grote spelers was het bedrijf CORSAN NV, dat grote films in ontwikkeling had met onder andere Robert De Niro als hoofdspeler. Evenwel bleek dit bedrijf niet in staat om vier jaar later de nodige tax shelter-attesten af te leveren zodat de investeerders de rekening van de fiscus binnen kregen. In juli 2016 werd het bedrijf reeds door de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen veroordeeld om investeringsbedragen terug te betalen. Hierop vroeg CORSAN de bescherming aan op grond van een procedure WCO. De procedure WCO liep vast en eindigde in een faillissement van CORSAN.

De filmkater voor de investeerder.

Het lijkt er meer en meer op dat vele investeerders niet alleen hun geld kwijt zijn, daarnaast ook de beloofde opbrengst (tot 16 %) én het fiscaal voordeel! Hoog tijd om het systeem grondig onder de loep te nemen? Heb je een lopend contract bij een ander bedrijf?Heb je intenties om een contract af te sluiten? Vraag eerst raad en neem vrijblijvend vragen over een taxshelter? klik hier.

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: