De handelshuur-wetgeving wordt uitgesloten voor de popup store of een restaurant (decreet 17 juni vanaf 1 augustus in voege).

Een uitzondering op handelshuurwetgeving!

Nieuwe regelgeving in de huur van een popup store of popup restaurant! 

Actieve ondernemers vinden het een leuke manier om hun zaak te lanceren of kortstondig in het toeristisch seizoen op te richten.

Even binnentrekken in een leegstaand pandje, wat inrichting plaatsen en daar wordt een bedrijf opgestart.

Het is uiteraard een goede test als ondernemer om eens te kijken of je idee of product aanslaat en of je werkelijk klanten over de vloer krijgt.

Toepassing van de handelshuurwet?

De handelshuurwet moet verplicht toegepast worden bij verkoop aan de consument of bij een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met de klant. Winkels, bistro's of restaurants vallen hier zeker onder. Deze wet beschermt de huurder en regelt onmiddellijk een minimumhuurperiode van 9 jaar.

Let wel op : deze wet was niet van toepassing op overeenkomsten van minder dan een jaar.

Maar daar knelde het schoentje, een jaar is vlug voorbij, en als de pop-up dan nog open was, dan viel deze onmiddellijk onder de termijn van 9 jaar én onder de handelshuurwet.

Nieuw decreet van 17 juni 2016 van kracht vanaf 1 augustus 2016.

Voor de spijkerzoekers onder ons, het is een decreet en geen wet zoals de handelshuurwet, omdat nu eenmaal de bevoegdheid voor huurzaken naar Vlaanderen is overgeheveld. Dus houd even in het achterhoofd dat dit niet geldt voor Brussel en Wallonië.

Het nieuwe decreet regelt perfect de korte huur van één jaar voor uitbating van een kleinhandel, horeca of ambacht.

Wat staat er het decreet over de huur van korte duur?

De huur loopt automatisch af op einddatum zonder dat een opzegging nodig is en zonder dat er recht is op een huurhernieuwing. De huurder kan met één maand opzeg op elk moment de korte huur beëindigen. In de huurprijs zijn de belastingen inbegrepen. De kosten van de nutsvoorzieningen mogen bijgerekend worden. De huurder heeft het recht om alle aanpassingen uit te voeren tenzij dit anders schriftelijk is overeen gekomen.

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

Ik wist totaal niet dat mijn rekening courant zo'n impact had op de manier hoe de bank naar mijn cijfers keek. Gelukkig heb ik dit tijdig kunnen aanpakken zodat mijn financiering niet werd geweigerd.

Citaat van klant

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: