Aansprakelijkheid van de accountant weer verscherpt!

De inperking van het beroepsgeheim van de accountant leidt tot een verhoogde aansprakelijkheid.

Wetgever en rechterlijke macht streng voor de cijferberoeper. 

De wetgever had al het beroepsgeheim van de accountant verminderd in de wetgeving omtrent de continuïteit van de onderneming. Nu is ook de rechterlijke macht streng in de aansprakelijkheid voor de accountant!

Accountant moet informatie geven aan de BTW-controle.

Het Hof van Beroep van Bergen boog zich op 1 april 2016 over de vraag of bij een BTW-controle van een accountantskantoor dit kantoor verplicht was om een kopie van de contracten met de klanten en een kopie van de gepresteerde prestaties te bezorgen. Time-sheets vallen niet onder het beroepsgeheim! De lange en harde juridische strijd werd verloren door het accountantskantoor (gesteund door de beroepsvereniging IAB). Het Hof stelt dat er naast het beroepsgeheim immers ook nog een motief van algemeen belang is namelijk dat iedereen zijn verschuldigde belastingen betaalt. Het kantoor is verplicht om de contracten en time-sheets met haar klanten voor te leggen, maar mag de identiteiten van haar cliënten verbergen. En dit is natuurlijk maar de start, want de fiscus gaat door als hier maar iets afwijkends bij zit !

Naar een volledige aansprakelijkheid van de accountant voor zijn cliënten?

Er is een duidelijke tendens naar een grotere aansprakelijkheid van de cijferberoeper. Deze kan zich niet verschuilen achter de beslissingen van zijn cliënt, maar moet zelf verantwoordelijkheid nemen om de cliënt voldoende te controleren. Zijn er vragen over aansprakelijkheid?

Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

 

Door het intuïtieve karakter is de informatie die je zoekt gemiddeld met twee muisklikken gevonden.

Citaat van Kurt Vande Cappelle

wij bieden ook volgende dienstverlening aan: